Otázky?
Prosím, kontaktujte nás

Nevyhovuje vám termín?
Navrhněte nový

Naše další projekty?
Aon Best Employers
Aon Benefit Survey


Engaging Leaders Brno
21. listopadu 2017
9:00 – 17:00

Impact Hub Brno
Cyrilská 7Engaging Leaders Praha
23. listopadu 2017
9:00 – 17:00

The Forum
Václavské nám. 832/19

Odkud se berou lídři, které druzí následují a pod jejichž vedením dosahují lepších výsledků? Kdo se takovým lídrem může stát? Jak si stojíte v předpokladech motivujícího lídra Vy?

Probuďte v sobě motivujícího lídra!

Workshop společnosti Aon Hewitt je postaven na koncepci "motivujících lídrů", vycházející z detailního průzkumu na 284 společnostech a z více než 1 400 kvalitativních rozhovorů. Dává účastníkům prostor pro sebereflexi a plán, jak se k profilu motivujících lídrů osobně přiblížit.

Oceňovaným prvkem je i dotazník "motivujícího lídra", na základě kterého mají účastníci možnost získat zpětnou vazbu od svých podřízených a na workshopu s ní dále pracovat. Workshopy v ČR navazují na úspěšný cyklus workshopů na Slovensku, s více než 90 účastníky ve 3 slovenských městech.

Pro koho je workshop určen?
Je hodnotný především pro nové lídry, kteří hledají inspiraci a oporný rámec pro nastavení své role a přístupu k vedení lidí. Pro zkušenější lídry je workshop přínosný hlavně z hlediska sebereflexe, propojení a upevnění předešlých znalostí a zkušeností z praxe a vzájemné výměny zkušeností mezi účastníky.

Formát
Celodenní interaktivní workshop (9:00 – 17:00), dva lektoři na max. 18 účastníků.

Jedná se o otevřený kurz, pro podporu vzájemné výměny pohledů a názorů a docílení maximální diverzity účastníků je možné registrovat maximálně 4 zástupce z jedné společnosti.

O workshopu

Obsah

 • Co je motivovanost a proč se jí zabývat?
  • Definování základních předpokladů a termínů na základě globálních i lokálních výzkumů
 • Představení konceptu motivujících lídrů
  • Z čeho koncept vychází
  • Čím jsou specifičtí motivující lídři
  • Jak se stát motivujícím lídrem
 • Vy jako motivující lídři (osobní reflexe a hodnocení)
  • Vnitřní přesvědčení a hodnoty
  • Formující zkušenosti
  • Chování
 • Plán dalších kroků na osobní a firemní úrovni

Cenové varianty

Cena bez DPH Další informace
4 240,-Kč EARLY BIRDS: Cena pro jednoho účastníka z jedné společnosti při registraci do 20. 10. 2017
4 990,-Kč Cena pro jednoho účastníka z jedné společnosti
4 240,-Kč SKUPINOVÁ SLEVA: Cena za jednoho účastníka při registraci 2 a více lidí z jedné společnosti.
  (Formulář stačí vyplnit pouze jednou a údaje o účastnících vypsat do poznámky. Případně nám napište zprávu na pavel.skuhrovec@aonhewitt.com.)

Registrovat se na listopadové workshopy můžete do 14. listopadu 2017.

Představení hlavního lektora


Ing. Ján Debnár

Ján Debnár pracuje jako HR konzultant v divizi Aon Hewitt, kde se specializuje na téma motivovanosti zaměstnanců. Je součástí týmu, který organizuje renomovanou studii Aon Best Employers pro Českou i Slovenskou republiku a aktivně se podílí na projektech posilujících motivovanost zaměstnanců v našem prostředí. Ján je absolvent Masarykovy univerzity v Brně, je certifikovaným koučem (individuální a týmový koučink) a má dlouholeté zkušenosti i jako facilitátor a trenér. Spoluoorganizoval desítky konferencí, workshopů a seminářů zaměřených na témata z byznysu, rozvoje a vzdělávání. Kromě zkušenosti v korporátním prostředí byl 3 roky členem a lídrem pobočky mezinárodní neziskové organizace a podnikal na Slovensku.


 

Registrujte se zde  »

Workshop Engaging Leaders

Termín a místo workshopu

Účastník workshopu

Fakturační údaje

Odesláním tohoto registračního formuláře poskytuji, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlas se zpracováváním osobních údajů správcem Aon Central and Eastern Europe, a.s., se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha 1, 110 00, IČ: 47123672 (dále také jen „správce“) pro:

 • marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
 • účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);
 • účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.

Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.

Ten, kdo poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů, může tento souhlas kdykoliv odvolat zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu czech@aonhewitt.com. V takovém případě provede správce likvidaci těchto osobních údajů, pokud není povinen je uchovávat na základě zákonných ustanovení.


Odesláním tohoto formuláře (i) se závazně objednávám a registruji na Workshop Engaging Leaders (termín a místo konání dle zvolené varianty), (ii) uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů (níže), (iii) plně souhlasím s cenou Workshopu (dle zvolené varianty), kterou se zavazuji uhradit, a (iv) dávám souhlas k vystavení a zaslání faktury za moji účast ve výši dle zvolené varianty.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

*=povinná položka

Podrobné informace o workshopu, včetně detailního časového harmonogramu a dalších náležitostí naleznete výše.

Registrační formulář