Employee experience w polskich firmach. Pobierz raport

pola obowiązkowe do uzupełnienia*
Administratorem danych osobowych jest Aon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-807, w Al. Jerozolimskich 96. Dane będą przetwarzane w celu i zakresie określonym w klauzulach zgody powyżej, oraz w celu zawarcia i wykonania umowy między Aon Sp. z o.o. a osobą podającą dane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Aon Sp. z o.o. Podanie danych jest dobrowolne. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu i poprawienia ich treści.


•    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu związanym z działaniami marketingowymi administratora, w tym wysyłką newslettera.
•    Brak podania danych uniemożliwia kierowanie do mnie spersonalizowanej komunikacji marketingowej.
•   
Moje dane osobowe przetwarzane będą dopóki nie cofnę mojej zgody; zgodę mogę cofnąć w każdym czasie, klikając hiperłącze odsyłające do wypisania się z newslettera znajdujące się w każdej wysyłanej przez administratora wiadomości lub wysyłając wiadomość na adres privacy@aon.com . Wycofanie zgody ma jedynie skutek na przyszłość.
•    Moje dane będą podlegały udostępnieniu spółkom powiązanym organizacyjnie i gospodarczo z Administratorem, należącym do Grupy Aon oraz dostawcy systemu używanego przez Administratora do przetwarzania moich danych.

•   
Moje dane nie będą podlegały profilowaniu.
    Administrator danych ma zamiar przekazywać moje dane osobowe do Kanady, która w rozumieniu RODO jest państwem trzecim zapewniającym odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
•    Posiadam prawo do:
            o   
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
            o   
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
•    Mogę skontaktować sięz Inspektorem Ochrony Danych administratora pod adresem: privacy@aon.com

Aon sp. z o.o. i inne spółki z grupy Aon będą wykorzystywać Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą w celu informowania o innych produktach, usługach i wydarzeniach, które naszym zdaniem mogą Cię interesować. Wszystkie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z naszą Globalną Polityką Prywatności oraz Lokalną Polityką prywatności.